Whangarei

54 Port Road, Whangarei

Price on request
Birkenhead

32B Mokoia Road, Birkenhead

Price on request
Manurewa
Grafton

110 Symonds Street, Grafton

Price on request
Grafton

110 Symonds Street, Grafton

Price on request
Manukau

202/17 Putney Way, Manukau

Price on request
Kawerau

1 Ranfurly Court, Kawerau

Price on request
Mount Wellington
Grafton
Mount Wellington
Mount Wellington
Whangarei

115 Robert Street, Whangarei

Price on Application