Pukehangi

2 Hinau Street, Pukehangi

Rented
Beds: 3 Baths: 1 Car Park: 2
Hamurana

187 Dudley Road, Hamurana

Rented
Beds: 4 Baths: 2 Car Park: 1
Owhata

23 Sunrise Avenue, Owhata

Rented
Beds: 3 Baths: 1 Car Park: 1
Mamaku

26 Okoheriki Street, Mamaku

Rented
Beds: 3 Baths: 1 Car Park: 1
Maungatapu

17 Te Hono Street, Maungatapu

Rented
Beds: 4 Baths: 2 Car Park: 2
Springfield

18 Utuhina Road, Springfield

Rented
Beds: 3 Baths: 1 Car Park: 2
Brookfield

13 College Place, Brookfield

Rented
Beds: 3 Baths: 1
Ngongotaha

43B Sunline Place, Ngongotaha

Rented
Beds: 3 Baths: 1 Car Park: 1
Ngongotaha

17A Beaumont Road, Ngongotaha

Rented
Beds: 2 Baths: 1
Rotorua Central

2/14 Pretoria Street, Rotorua Central

Rented
Beds: 1 Baths: 1 Car Park: 1
Glenholme

12 Arthur Street, Glenholme

Rented
Beds: 3 Baths: 1 Car Park: 1
Glenholme

24A Carnot Street, Glenholme

Rented
Beds: 2 Baths: 1 Car Park: 1